P D X

Elżbieta Chojnicka

Klan (Click Me)

ENFJ

Elżbieta Chojnicka, née Lubicz (portrayed by Barbara Bursztynowicz) - daughter of Władysław Lubicz and Maria Lubicz, twin sister of Paweł Lubicz, older sister of Ryszard Lubicz, Monika Ross-Nowak and Dorota Lubicz, mother of Beata Borecka and Michał Chojnicki, grandmother of Jan Rafalski, Małgorzata Borecka, Antoni Chojnicki, Władysław Chojnicki, Stefan Chojnicki and Maria Chojnicka. She is married to Jerzy Chojnicki (they were divorced and then remarried) and owns a farmacy called Pod Modrzewiem. (Polish soap opera Klan)

Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)

ENFJ (1)

ESFJ (1)

Searching for comments, brrrrr

© 2021 PDX. All rights reserved

TwitterYouTubeInstagram